Główczyce. Pradolina Strugi Główczyckiej. Torfowisko Pobłockie czy Diable Bagno?
Woskownica europejska Źródło: Wikipedia.org Autor: Hajotthu
Woskownica europejska
Źródło: Wikipedia.org
Autor: Hajotthu

W pradolinie Strugi Główczyckiej, w pobliżu miejscowości Pobłocie, utworzono 100 hektarowy rezerwat przyrodniczy „Torfowisko Pobłockie”, zwane niegdyś Diablim Bagnem. Jest to jedno z lepiej zachowanych torfowisk bałtyckich, położone wśród wzniesień morenowych, porośnięte wrzoścem bagiennym i woskownicą europejską. Przed I wojną światową i częściowo po II wojnie torfowisko było intensywnie eksploatowane; aby wydobyć torf kopano rowy odprowadzające wodę, co spowodowało naruszenie ekosystemu. Obecnie prowadzone są prace w celu zablokowania odpływu wody i przywrócenia naturalnego środowiska. Tereny te przez wieki dostarczały miejscowej ludności runo leśne, w tym żurawinę błotną. W rezerwacie „Torfowisko Pobłockie” poprowadzono ścieżkę edukacyjną i wybudowano platformę widokową, by móc lepiej obserwować ten unikalny obszar przyrodniczy.

Dojazd:

Droga ze Słupska do Pobłocia DW213, odległość 40 km