Człuchów i okolice. Obszary krajobrazu chronionego okolic jezior Krępsko i Szczytno. Osiedle Kormoranów 1

W okolicach Człuchowa znajdują się obszary krajobrazu chronionego. Interesujące, szczególnie dla zapalonych ornitologów, będzie obszar krajobrazu chronionego okolic jezior Krępsko i Szczytno. Jeziora są rynnowe, a kompleksy leśne występują na całym obszarze. W okolicy Pakotulska, nad Brdą, znajduje się Osiedle Kormoranów, rezerwat tych ptaków.

W pobliżu są również pomniki przyrody, trzy dęby. Największy w województwie głaz narzutowy znajduje się we wsi Olszanów. Dla miłośników architektury sakralnej i świeckiej też są interesujące atrakcje, między innymi w Przechlewie, Konarzynach, Krępsku i Jemielnie. Nad jeziorami Krępsko i Szczytno znajdują się wczesnośredniowieczne grodziska słowiańskie.