Bytowskie Centrum Kultury 1
Bytowskie Centrum Kultury, źródło: facebook.com
Bytowskie Centrum Kultury, źródło: facebook.com

Bytowskie Centrum Kultury mieści się na ul Wojska Polskiego 12 i Zamkowej 2.  Poza różnymi sekcjami, jakie funkcjonują  w tej instytucji (sekcja muzyczna, plastyczna,  teatralna, taneczna, wokalna), są organizowane różne cykliczne imprezy jak np. Muzyka na Zamku,  Szlak Teatralny. BCK współorganizuje również cykl spotkań artystycznych i koncertów, BytOFFsky Festival. W Bytowskim Centrum Kultury funkcjonuje kino, 2D i 3D „Albatros”. Instytucja ta realizuje różne projekty, np. zagospodarowanie ścieżki spacerowej wokół Zamku,  cyfryzacja kina „Albatros”, czy zakup wyposażenia dla grupy teatralnej Zamkowa 2.