Babi Dół. Rezerwat Przyrody „Jar Rzeki Raduni”

Rezerwat Przyrody „Jar Rzeki Raduni” w Babim Dole obejmuje 6-cio kilometrowy odcinek przełomu rzeki i zajmuje obszar 84,24 ha.