Polowanie w Łapalicach – odpowiedź myśliwego

W żadnym z 33 państw Europy, z wyjątkiem Polski, nie nazywa się myśliwych mordercami.